श्रीमंतापाशी खडा . .

दोहाप्रकार :  श्येन 

श्रीमंतापाशी खडा . .  त्यास हिरा हे नाव

गरिबाहाती जो पडे , त्याला दगडी भाव !

प्रतिक्रिया टाका