मम , तव शब्दांनी

‘मम , तव शब्दांनी घडे , आत्म्याशी संवाद
ओठांनी का चव कळे ? जिभेमुळे आस्वाद !

प्रतिक्रिया टाका