भोपळा . .

इतिहास म्हणजे
डोकेदुखी . .
लढाईवर गेले
तेवढेच सुखी . . !

 

विज्ञान म्हणजे
नसता त्रास . .
शंका विचारील
तोच पास !

 

भूमिती म्हणजे
हाल कोण . .
भाल्यासारखे
कोन त्रिकोण !

 

गणित म्हणजे
पंचाईत . .
सगळी उत्तरं
देवाला माहीत !

 

भूगोल म्हणजे
पुरेवाट . .
आख्खं जग
करा पाठ !

 

इंग्रजी मणजे
पोटात गोळा . .
सरांचा फक्त
स्पेलिंगवर डोळा !

 

चित्रकला म्हणजे
काम फत्ते . .
एका भोपळ्यात
म्हणाल ते !

 

 

प्रतिक्रिया टाका