भिजती गात गात आठवणी . .

अक्षरगणवृत्त : वनमाला
गण : ललगागा लगालगा ललगा
छंदोरचना पृष्ठ क्र.१८५

 

भिजती गात गात आठवणी . .
अजुनी पावसात आठवणी !

 

जग माझे – तुझे अगोदरचे . .
फिरुनी दावतात आठवणी !

 

विरही आसवांत ‘ वात ‘ तसे . .
मन का जाळतात आठवणी ?

 

बघुनी एकटा निवांत मला ,
जमती अंतरात आठवणी !

 

वय होताच का जुन्या शपथा . .
विसरू लागतात आठवणी ?

—————————————–

लेखनकाल ०६.११.२००४

 

प्रतिक्रिया टाका