बोल काहीतरी . .

वृत्त : भुवनसुंदर

गण उ प म्हणजे १४ किंवा १५ मात्रा. ( उ = ४ किंवा ५ मात्रा . प = ८  मात्रा . + म्हणजे निश्चित गुरू )

 

बोल काहीतरी कळू दे . .
एकदा वीज कोसळू दे !

 

ठेव , प्रीतीस चंद्र साक्षी
थांब , सूर्यास मावळू दे .

 

सावराया कशास घाई ?
तोल माझा पुरा ढळू दे !

 

नाटकी का रडू असेना,
ओल अश्रूंत आढळू दे .

 

मी अता लागलो विझाया . .
राहिलो तेवढा जळू दे .

 

नाव सांगून अमृताचे
जहर हेही हळूहळू दे !

 

.

प्रतिक्रिया टाका