बोल काहीतरी कळू दे . .

मात्रावृत्त : भुवनसुंदर
लगावली : एकूण मात्रा १४ किंवा १५ ( उ प + )
( उ म्हणजे ४ किंवा ५ मात्रा .प म्हणजे ८ मात्रा . + म्हणजे निश्चित गुरू . ).छंदोरचना पृष्ठ क्र. ३९८

 

बोल काहीतरी कळू दे . .
एकदा वीज कोसळू दे !

 

ठेव , प्रीतीस चंद्र साक्षी
थांब , सूर्यास मावळू दे .

 

सावराया कशास घाई ?
तोल माझा पुरा ढळू दे !

 

नाटकी का रडू असेना ,
ओल अश्रूंत आढळू दे .

 

मी अता लागलो विझाया . .
राहिलो तेवढा जळू दे .

 

नाव सांगून अमृताचे
जहर हेही हळूहळू दे !

 

.

प्रतिक्रिया टाका