बोट लावून जो तो

 

बोट लावून जो तो मधाचे मला . .
थेंब पाजून गेला विषाचे मला !

 

बोलतो मीच जेव्हा मनाशी इथे ,
शब्द ऐकू न येती कुणाचे मला .

 

भेटता तू पडे छानसे चांदणे . .
स्वप्न का आज पडले उन्हाचे मला ?

 

मी जरी रोज वस्तीतला पाहुणा ,
दार उघडेच असते घराचे मला

 

मोजके मेघ . . तेही जिथे पांढरे . .
काय अप्रूप त्या श्रावणाचे मला ?

 

साप , मुंगुस मी पाहिले खेळता
घर जिथे लागले ‘ सज्जना ‘ चे मला

 

मी कसा काय हासायला लागलो ?
रंग लागून गेले फुलाचे मला !

 

रोजची जिंदगी गझल होती नवी . .
पुस्तकातून जग आज वाचे मला !

 

प्रतिक्रिया टाका