बीजामधले हिरवेपण . .

वृत्त : अनलज्वाला

गण : एकूण मात्रा २४ ( ८ + ८ + ८ )

बीजामधले हिरवेपण मी जपेन म्हणतो . .
आज – उद्या ह्या खडकावरही रूजेन म्हणतो !

 

हारजितीच्या काठावरती भविष्या ज्याचे ,
त्याच्या विजयासाठी शर्यत हरेन म्हणतो .

 

 

प्रतिक्रिया टाका