बाबा पुस्तक वाचतात

बाबा पुस्तक वाचतात
त्याची कोण गंमत
त्यांच्याजवळ जायची
नाही बाई हिंमत . .

 

इतका जाड चष्मा
एवढे मोट्ठे डोळे
वाचताना त्यांची
नुसती मान हले . .

 

हूं नाही चूं s s
ह्यांचं आपलं हुप्प
दादा आणि ताई
आईसुद्धा चुप्प !

 

चालताना कुण्णाचा
आवाज होत नाही
आईच्या मग हातून
भांडं पडत नाही . .

 

ताई असते मुकी
गात असली तरी
माझं सूं सूं बंद
नाक गळलं तरी . .

 

वाचता वाचता बाबांनाच
हसायला येतं
तेव्हा सगळं घरच
पोटभर हसतं ! . .

 

 

प्रतिक्रिया टाका