प्रा. सं.अ.काळे – शहादा – दिनांक १६/०६/१९८६

आदरणीय मित्र श्री. वा.न.सरदेसाईंना प्रणाम

परवा रात्री तुमचे ‘आघात’ हे नभोनाट्य

आकाशवाणीवर ऐकले . संवाद सुरेख होते.

अत्यंत सोपे , सोपे पण परिणामकारक.

आपला

सं.अ.काळे

प्रतिक्रिया टाका