पुन्हा न चांदणे असे . .

 

 

पुन्हा न चांदणे असे पडायचे कधी . .
पुन्हा न ह्रदय एवढे जळायचे कधी !

 

तुझ्याविना जिवंत मी रहायचे कसे ?
सजीव पत्थरास हे कळायचे कधी ?

 

असा न भरवसा कुणावरीच ठेवणे . .
वसंत यायचा कधी . .फुलायचे कधी ?

 

अजाणता धरून हात घेतले तुझे
खुणा करून सांग , सोडवायचे कधी .

 

कशास आसवांस पाहिजे बजावया ?
रडायचे कुणी . . कुणी हसायचे कधी .

 

झुगार चेहर्‍यावरील पदर आडवा. .
तुझ्याच चंद्रम्यास , जग दिसायचे कधी ?

 

कितीक वीरमाणके धुळीस भेटली . .
रणाविना तिने तरी नटायचे कधी ?

 

.

प्रतिक्रिया टाका