पानांनी हलू नये

पानांनी हलू नये
पानांवरच्या दवांनी
जरासुद्धा ढळू नये.

प्रतिक्रिया टाका