पाखरू मनाचे माझ्या . .

 

अता लागले रे, माझे

पैलतिरी डोळे

पाखरू मनाचे माझ्या

पंढरी ऊडाले . . .

 

अखेरच्या श्वासांची ही

चालतसे दिंडी

अनंतास भेटायाला

निघाला अनादी

पश्चिमेस आता अर्धे

बिंबही बुडाले . . .

 

लुळ्या जिभेवरती नाचे

नाम पांडुरंग

घुमे कोरडया ओठांचा

बोबडा मॄदंग

दोन अधू दातांचेही

मंद टाळ झाले . . .

 

मला गावलेला अंती

सावळा विसावा

पाय आज आयुष्याचा

पुढे का पडावा

जन्मभरीच्या शून्याला

अर्थ अर्थ आले …

 

प्रतिक्रिया टाका