पक्के मडके ना ठरे

पक्के मडके ना ठरे ,छान भाजल्यावीण

बंदे नाणे नाकळे , छन्न वाजल्यावीण

 

प्रतिक्रिया टाका