निळे जांभळे

निळे जांभळे दूरचे डोंगर
दिसतात अगदी
छापल्यासारखे सुंदर . .

प्रतिक्रिया टाका