नक्षत्रांची मैफल झडली . . ऐकियले . .

सूट घेतलेले अक्षरगणवृत्त : माल्यश्री
लक्षणे : गागागागा गागागागा गागागा
छंदोरचना पृष्ठ क्र. १५६

 

नक्षत्रांची मैफल झडली . . ऐकियले . .
तेथे माझे गीत कुणीसे गायियले !

 

कमळाची असुनी रातमिठी भ्रमराला ,
मन त्याचे बाहेर कुठेसे राहियले !

 

मोहरलेल्या झाडांना तू पूस कधी . .
मागील ऋतू कोणी कैसे सोशियले .

 

मनरंगारी जर नव्हता तुझिया ध्यानी ,
रंग कुणी लाजेचे गाली रेखियले ?

 

तू निघताना जीभ विसरली शब्द तिचे . .
मी अश्रूंना मग बोलाया लावियले !

 

.

प्रतिक्रिया टाका