धोरण्यांशी वागण्याची . .

मात्रावृत्त : मध्यरजनी
लक्षणे : गालगागा गालगागा गालगागा गालगा+

( + म्हणजे निश्चित गुरू )

 

 

धोरण्यांशी वागण्याची धोरणे आहेत माझी . .
ग्रीष्म येता विस्तवाची अंगणे आहेत माझी !

 

संशया रात्रीस जाग्या लागता डुलकी पहाटे
भेटण्यासाठी तुला ही जाग्रणे आहेत माझी

 

ह्या शहाण्यांना , शहाणे व्हावयाला सांगतो मी
हीच वेडा व्हायची का लक्षणे आहेत माझी ?

 

ह्या पसार्‍यातून साधे वाक्यही जुळता जुळेना . .
फाटक्यातुटक्या स्मृतींची कात्रणे आहेत माझी .

 

एवढ्या दु:खातही मी राहिलो हसरा कशाने ?
कल्पनेपेक्षा अकल्पित कारणे आहेत माझी !

 

साठवावेसे न जेव्हा राहिले डोळ्यांस काही ,
बंद कायम पापण्यांची झाकणे आहेत माझी !

 

दार माझ्या झोपडीचे वाजले नाही , तरीही
स्वागताला चांदण्याची तोरणे आहेत माझी !

 

.

प्रतिक्रिया टाका