दु:ख हेच

दु:ख हेच की , व्हायची . . अपुली डोळ्याआड . .
पिकली पाने पाडते , वार्‍याकरवी झाड !

प्रतिक्रिया टाका