थोडेसे आयुष्यही

दोहाप्रकार  :  गयन्द / गदुकल

थोडेसे आयुष्यही , पुरते अमरपणास . . .

क्षणभर चमके वीज , पण उजळी सर्व जगास !

प्रतिक्रिया टाका