त्याला म्हणतात . .

टुणकन् नाकतोडया उडी मारतो
आपला अंदाज साफ चुकतो
मग आपण चोळतो गाल
त्याला म्हणतात . . स्पिन बॉल

 

आधाशी कावळा कर्कश ओरडे
भजं उडवा त्याच्याकडे
हवेत पकडतो चोचीनं
त्याला म्हणतात . . क्याच घेणं !

 

बिळाच्या बाहेर पडतो ससा
तेवढयात वजतो ढगाचा घसा
गोंधळून पडतात रडतराऊत
त्याला म्हणतात . .  रन आऊट !

 

झा़कून ठेवली दूधसाय
हळूच बोका खाऊन जाय
आपलीच जेव्हा मोडते खोड
त्याला म्हणतात . .  क्लीन बोल्ड !

 

 

प्रतिक्रिया टाका