त्यागाविण कोठे फळ हाती येते ?

गण – गागाल लगागाल लगागागा गा

 

त्यागाविण कोठे फळ हाती येते ?
हा पाठच सॄष्टी दुनियेला देते .
येण्यास पुन्हा मोहरुनी जोमाने ,
छाटून जसे झाड स्वतःला घेते !

प्रतिक्रिया टाका