तू सोड मनातली उदास भावना

गण – गागाल लगालगा लगालगा लगा

तू सोड मनातली उदास भावना
आयुष्य हवे तसे मिळेल का कुणा ?
विघ्नांवर मात तू करत जा पुढे . .
आहे लढण्यात मौज साधनांविना !

.

प्रतिक्रिया टाका