तुझ्या-माझ्या अंगणाला

तुझ्या-माझ्या अंगणाला

आली कशानं नव्हाळी

प्रकाशाच्या पावलांनची

उभी दारात दिवाळी . .

 

थोडं आपुल्या घरचं

टाकू तिच्या पदरात

मोठ्या आनंदानं म्हणू

‘ ही घे , उजेडाची वात ! ‘

 

 

प्रतिक्रिया टाका