तुझ्या पापणीचा . .

वृत्त : वीणावती

गण : लगागा x ३+ लगा

(सौदामिनी ह्या अक्षरगणवृत्ताप्रमाणे )

 

तुझ्या पापणीचा इशारा नको . .
मला आश्रितांचा सहारा नको !

 

कसे शब्द माझे करू मोकळे ?
गडे , आसवांचा पहारा नको .

 

त्तुला पाहिजे चंद्र उबदारसा  ;
तुला सूर्यही तापणारा नको !

 

पहाटेस ये , भेटण्या एकटी
तिथे चोंबडा शुक्रतारा नको !

 

जगानेच केला पसारा इथे
अता त्यास माझा पसारा नको .

 

जिथे लाटाही पाय ओढू  बघे
बुडालो तरी तो किनारा , नको !

 

.

प्रतिक्रिया टाका