डोळ्यांत चंद्र तुझिया . .

मात्रावृत्त : रसना ( विनोद  द्विरावृत्ता )
लक्षणे : गा गालगाल गा+  , गा गालगाल गा+

( + म्हणजे निश्चित गुरू )

 

डोळ्यांत चंद्र तुझिया मज व्हायचेच होते . .
नाते निळ्या नभाशी जोडायचेच होते!

 

त्यांचे हवेत असता कित्येक राजवाडे ,
जमिनीस एक घरटे बांधायचेच होते !

 

खोटे , खरे कराया शिकले जिथे घराणे . .
ह्यांना कुठे धडे ते गिरवायचेच होते ?

 

ओठांस ओठ तुझिया अलवार टेकताना ,
फुलपाकळ्यांस थोडे चिडवायचेच होते !

 

इतक्यात प्राण माझा गेला अशाचसाठी . .
मी शब्द जे दिले , ते पाळायचेच होते !

 

.

प्रतिक्रिया टाका