ठिणगी एक

ठिणगी एक पुरी पडे , जाळायाला रान !
चुगली एक पुरी पडे , फुंकायाला कान !

प्रतिक्रिया टाका