जोडण्यासाठी जरी मी

वृत्त : कालगंगा

गण : गालगागा गालगागा गालगागा गालगा

(देवप्रिया ह्या अक्षरगणव्रुत्ताप्रमाणे )

 

जोडण्यासाठी जरी मी सोडतो काहीतरी
झुंज देणाराच अंती जिंकतो काहीतरी !

 

शपथ त्याने ‘ कागदां ‘ वर हात ठेउनि घेतली . .
तो म्हणे , गीतेससुद्धा मानतो काहीतरी . .

 

अर्घ्य ना देताच तुम्ही दीर्घ जीवन मागता !
काय , तुमचे सूर्य देणे लागतो काहीतरी ?

 

होतसे काहीतरी अन; औषधे काहीतरी . .
वैद्यही रोग्याप्रमाणे वाटतो काहीतरी

 

अब्रुदारच रोज जेव्हा नागवे होती इथे ,
मीच तो , जो आज लज्जा झाकतो काहीतरी .

 

मी नव्यापैकी नवेही घेत नाही फारसे
अन जुन्यापौकी जुनेही राखतो काहीतरी !

 

.

प्रतिक्रिया टाका