जेथे साधे शब्दही

जेथे साधे शब्दही , अलंकार बनतात ,
इवल्या त्या कवितेसही , महकाव्य म्हणतात !

प्रतिक्रिया टाका