जिथे जिथे मी

जिथे जिथे मी रहात गेलो , तिथे तिथे थांबलोच नाही . .
निघून आलो जरी इथे मी, हवा तिथे पोचलोच नाही !

 

उरी उमाळ्याशिवाय दिंडया कितीक दारावरून गेल्या . .
दुरून मी फक्त पाहिल्या अन् मधे कधी नाचलोच नाही !

प्रतिक्रिया टाका