जरासे घाव टाकीचे . .

मात्रावृत्त : जीवकलिका

 

जरासे घाव टाकीचे तुम्हीही सोसले असते ,
कधीचे, अंग दगडाचे फुलांनी झाकले असते !

 

स्मृतीची पावले रात्री अचानक वाजली नसती ,
कुणासाठी उगा डोळे कशाला जागले असते ?

 

स्वतःला फसवितानाही किती आनंदतो आम्ही !
कुणाचे आरशातिल रूप ‘ सुंदर ‘ आपले असते !

 

खुली पळवाट चोरांना मिळाली . . तीच ना मिळती ,
अताच्या कायद्यांवर जग सुखाने चालले असते .

 

मला मारेकरी माझा कधी दिलदार आढळता ,
फुलांनी , त्या सुर्‍याला मी खुले शृंगारले असते !

 

 

.

प्रतिक्रिया टाका