घाई करतायत

घाई करतायत
फुलं प्राजक्ताची
अंगणात सडा टाकण्याची .

प्रतिक्रिया टाका