गेलें तेज कधीच लोपुनि तरी कां ही वृथा वल्गना ?

समस्यापूर्तीसाठी दिलेली ओळ 

गेलें तेज कधीच लोपुनि तरी कां ही वृथा वल्गना ?

” ग्यावा भाग गमे मला प्रियकरा , सौदर्यस्पर्धेमधें

गोले सुंदरता , जरा सरकली जी चाळिशीच्या पुढें

चष्मा सावरुनी  हळूच तिजला तो सांठवी दृष्टित

लांबोळा झणिं चेहरा बदलतां हो प्रश्नचिन्हांकित

थांबूनी क्षण नाथ तीस म्हणतो – ” स्पर्शी कशी कल्पना . .

गेलें तेज कधीच लोपुनि तरी कां ही वृथा वल्गना ? ”

( व्याकरण तेव्हाचे )

प्रतिक्रिया टाका