Currently browsing category

लावणी

तुझ्याचसाठी किती भोगते

तुझ्याचसाठी किती भोगते विरहाचे वनवास राया, मला जवळी तूच हवास !   तुझी काढता गोड आठवण अंगावरती फुलते यौवन वाटेवरती तुझ्या पसरला …