Currently browsing category

भावगीत

वेडी . .

मनाच्या पायथ्याशी वसे ती आजही वाडी — तिथे जाऊन मी येते — जशी आले क्षणाआधी . .   गुलाली मख्मली वाटा उडाले …