Currently browsing category

जानपदगीत

आज नव्यानं लाजते . . . text

आज नव्यानं लाजते . . .

काळजाची धडधड कोणी चोरून ऐकते सोळा वरसांत यंदा आज नव्यानं लाजते . .   आलं लावणीचं दीस झाला चिखलमाखल शेतामधे विरघळे लाल …