Currently browsing category

अध्यात्मगीत

एकटा . .

एकटा आलो तसा मी एकटा जाणार आहे . . फक्त माझे गीत माझ्यासोबती येणार आहे . .   मी तुम्हाला घ्या म्हणालो …

तिमिरात कोरले मी . .

  तिमिरात कोरले मी हे चंद्र सूर्य तारे उच्छवास श्वास माझे झाले दिगंत वारे . .   मी जागवीत जातो स्वप्नातल्या कळीला …

रंग . .

सप्तरंगातील माझा कोणताही रंग आहे जे दिसे त्याहून न्यारे आणखीही अंग आहे . .   वॄक्ष झालो की, पुराणी वल्कलेही नेसणे नागडा …

कळीला कळीला . .

कळीला कळीला फुलू द्यायचे जगाला उद्या दर्वळू द्यायचे . .   घरी स्वागताला उभी तोरणे प्रतीक्षेत दारांपुढे अंगणे तिथे पावलांना वळू द्यायचे …

पिसे . .

हवे मनी अदभूत पिसे – – म्हणशील मग तू देव दिसे . .   असा एकदा बन बैरागी माख उषेचा गुलाल अंगी …

मी चित्रकार आगळा ..

चित्रकलेतुन करी साजरा रंगांचा सोहळा मी चित्रकार आगळा ..   जमवियले मी मातीचे कण उजेड वारा नभात हिंडुन चिरंजीव रंगांसाठी मी पाउसही …

कैफ माझा वेगळा

कैफ माझा वेगळा अन् वेगळी माझी नशा चालतो मस्तीत , मजला मो़कळ्या दाही दिशा . .   दाटते हॄदयात ते मी गात …

प्रवास . .

असा कधीचा आयुष्याचा प्रवास माझा सुरू . . सोबतीस हे श्वासांवरचे गाणारे पाखरू !   डोक्यावरती नभास पेलित मी जाताना पुढे धरतीच्या …