गावात आज हे ते

गण : ( एकूण मात्रा १२  ) गागाल गालगागा

 

गावात आज हे ते . .

सारेच लोकनेते !

 

ये पीक बंगल्यांचे

चित्रात मात्र शेते

 

‘ होईल ‘ फक्त म्हणता !

सांगाल का कसे ते ?

 

हलतो न जागचा मी . .

मज स्वप्न दूर नेते . .

 

 

झुंजून ते हुतात्मे

वाचून हे विजेते !

 

का वीज झेलताना

माझीच याद येते ?

 

.

प्रतिक्रिया टाका