Currently browsing category

तरही

हा असा चंद्र

हा असा चंद्र अशी रात फिरायासाठी रोहिणीची पण ना सोबत रायासाठी !   मेणबत्तीस पुसा त्याग कसा असतो ते . . जाळणे जन्म  …