Currently browsing category

अक्षरगणवृत्तात- सवलत घेतलेल्या

एका गुरुवर्णाऐवजी दोन लघुवर्ण ही सवलत घेतलेल्या अक्षरगण-वृत्तातील

मन मला जागेपणी

वृत्त : प्रमाणिका गण  : गालगागा गालगा गालगागा गालगा   मन मला जागेपणी का छळाया लागले ? अर्थ  मौनांचे तुझ्या मज कळाया …

फक्त खोट्यालाच . . .

वृत्त : मंजुघोषा गण  : गालगागा गालगागा गालगागा   फक्त खोट्यालाच झाला त्रास माझा अन् जगाने टाळला सहवास माझा !   वेळच्या …

मी जुनी टाकून आलो

वृत्त : मंजुघोषा गण : गाललगा  गालगागा गालगागा    मी जुनी टाकून आलो कात माझी जीवनाची ही नवी सुरवात माझी !   लोक …

पुन्हा न चांदणे असे . .

वृत्त : प्रभाव गण : लगालगा लगालगा लगालगा लगा      पुन्हा न चांदणे असे पडायचे कधी . . पुन्हा न ह्रदय एवढे …

जितता न ये . .

वृत्त : मानसहंस गण : ललगालगा x ३   जितता न ये , हरता न ये , कसले जिणे ? रण सोडुनी फिरता न ये …

ध्येय माझे जर इथे . .

वृत्त : मंजुघोषा गण : गाललगा  गालगागा गालगागा  ध्येय माझे जर इथे नजरेत आहे, वाट ही हुलकावणी का देत आहे ? वेळही नाही मला …

कोणी म्हणेल की

  वृत्त       : विद्द्युल्लता लगावली : गागाल गालगागा गागाल गालगा   कोणी म्हणेल की , मी हरलो कसा इथे . . तेव्हा जगास सांगा …

हीच चर्चा आजही

वृत्त   : मंजुघोषा गण  : गालगागा गालगागा गालगागा   हीच चर्चा आजही सर्वत्र होते . . दु:ख का भेटीत माझ्या मित्र होते !   वास …

गझलवेडी आज संध्याकाळ आहे

वृत्त : मंजुघोषा गण : गालगागा  x ३   गझलवेडी आज संध्याकाळ आहे . . मैफलीसाठी खुले आभाळ आहे ?   मैफलीचा केवढा जंजाळ आहे …

रडत मी होतो जरी

वृत्त : मेनका गण : गालगागा  x २ + गालगा   रडत मी होतो जरी हसलो तरी विझत मी गेलो जरी जळलो तरी !   ना कुणी वळला …