Currently browsing category

गझल

वाकण्यापेक्षा मला. .

व्रुत्त :मध्यरजनी गण  : गालगागा गालगागा गालगागा गालगागा ( व्योमगंगा प्रमाणे ) वाकण्यापेक्षा मला , मी मोडणे मंजुर आहे ! ढाल तुटता …

कलहात मी फुलांच्या . .

मात्रावृत्तातील गझल वृत्त : रसना गण : गागाल गालगागा x २ ( आनंदकंद ह्या अक्षरगणवृत्ताप्रमाणे )   कलहात मी फुलांच्या कोमेजणार होतो …

असे सामान खोलीभर . .

वृत्त : वियतगंगा गण : लगागागा लगागागा लगागागा लगागागा   असे सामान खोलीभर कशाला विस्कटावे मी ? मघापासून म्हणतो की जरा घर …

फक्त खोट्यालाच . . .

वृत्त : मंजुघोषा गण  : गालगागा गालगागा गालगागा   फक्त खोट्यालाच झाला त्रास माझा अन् जगाने टाळला सहवास माझा !   वेळच्या …

पुन्हा कधी असाच . . .

वृत्त : प्रमाणिका गण  : लगालगा  लगालगा पुन्हा कधी असाच ये . . जरा नको . . बराच ये !   तसाच …

जिथे जिथे मी . .

वृत्त : हिरण्यकेशी गण  : लगालगागा  लगालगागा लगालगागा लगालगागा   जिथे जिथे मी रहात गेलो , तिथे तिथे थांबलोच नाही . . …

का सुखासुखी . .

वृत्त :सुकामिनी द्विरावृत्ता गण :गालगाल गालगा गालगाल गालगा   का सुखासुखी झुरू लागतात माणसे ? संकटांतही कशी हासतात माणसे !   पंगतीस …

मन मला जागेपणी

वृत्त : प्रमाणिका गण  : गालगागा गालगा गालगागा गालगा   मन मला जागेपणी का छळाया लागले ? अर्थ  मौनांचे तुझ्या मज कळाया …

रुजू जरी दिलेस तू . . .

वृत्त   : कलिंदनंदिनी  गण :  लगालगा लगालगा लगालगा लगालगा   रुजू जरी दिलेस तू . . . फुलायचेच राहिले उन्हास श्रावणातल्या भिजायचेच …

मी जुनी टाकून आलो

वृत्त : मंजुघोषा गण : गाललगा  गालगागा गालगागा    मी जुनी टाकून आलो कात माझी जीवनाची ही नवी सुरवात माझी !   लोक …

उपयोगच नव्हता तेव्हा

वृत्त : विधाता ( हिंदी ) गण   : एकूण मात्रा २८ ( १४+१४ )   उपयोगच नव्हता तेव्हा , सांगून कुणाला काही नव्हताच कुणी घेणारा …

ह्या नगरीच्या

वृत्त : प्रेय गण  : गाललगा गालगा गाललगा गालगा    ह्या नगरीच्या कशा आठवणी आजही पाहुणचारा उभ्या आठवणी आजही !   ह्याच किनार्‍यावरी …

तुझ्या पापणीचा . .

वृत्त : वीणावती गण : लगागा x ३+ लगा (सौदामिनी ह्या अक्षरगणवृत्ताप्रमाणे )   तुझ्या पापणीचा इशारा नको . . मला आश्रितांचा सहारा नको !   कसे शब्द माझे करू …