गझलवेडी आज संध्याकाळ आहे

गण : गालगागा  x ३

 

गझलवेडी आज संध्याकाळ आहे . .
मैफलीसाठी खुले आभाळ आहे ?

 

मैफलीचा केवढा जंजाळ आहे
गीत ओठांशी कसे घायाळ आहे !

 

चल गडे , इथल्या वसंताला विचारू . .
: का फुलांचा एवढा दुष्काळ आहे ?

 

लागलेला शांतही होतोच वणवा . .
हा वनाला लावलेला जाळ आहे !

 

लांबची ती वाट आहे चांगलीशी
जवळची असली तरी खडकाळ आहे

 

स्वार ते झाले तरी निर्धास्त कुठले ?
जिंदगी त्यांची नवी नाठाळ आहे !

 

पिंजर्‍यातिल पोकळी . . आकाश तुमचे
माझिया पंखावरी आभाळ आहे !

 

केवढीही का असेना त्यांस लोकर
एवढीशी, पण मला आयाळ आहे !

 

.

प्रतिक्रिया टाका