कोण बरं ?

घरात कोण असतो
शाहणा असून वेडा ?

 

कोण गट्ट करतं
देवापुढला पेढा ?

 

मातीत कोण लावतं
पैशाची झाडं ?

 

कोण करतं खाऊला
दोन्ही हात पुढं ?

 

भुताच्या गोष्टीनं
घाबरून कोण बसतं ?

 

आजी घोरते तेव्हा
गालात कोण हसतं ?

 

 

प्रतिक्रिया टाका