कोणी म्हणेल की

 

वृत्त       : विद्द्युल्लता

लगावली : गागाल गालगागा गागाल गालगा

 

कोणी म्हणेल की , मी हरलो कसा इथे . .
तेव्हा जगास सांगा , लढलो कसा इथे !

 

बांधा खुशाल , माझ्या घरटी उरावरी
कोणास काय चिंता . .  रुजलो कसा इथे !

 

मी पेटलो असा की , वणवाच पेटला !
आकाश फक्त जाणे, विझलो कसा इथे !

 

मी हासताच फुलल्या सुतकातही कळ्या . .
बागेस ह्या विचारा, हसलो कसा इथे !

 

ते खोड चंदनाचे झिजले नि संपले . .
गंधात पण पहा ना , उरलो कसा इथे !

 

.

प्रतिक्रिया टाका