कोणती बाराखडी गिरवून गेले आरसे ?

मात्रावृत्त : कालगंगा

.
कोणती बाराखडी गिरवून गेले आरसे ?
चेहरे बघताक्षणी वाचून गेले आरसे !

 

भेटणार्‍यांची मने उमगून गेले आरसे . .
‘ नजरभेटी ‘ घेत हे ‘ पटवून ‘ गेले आरसे !

 

दोष कोणाचा न हा , महिमाच काळाचा असे
ओळखीसुद्धा जुन्या विसरून गेले आरसे !

 

ज्यास चारित्र्यातले दिल दिसलेच ना सौंदर्यही
बेगडी रूपास त्या भुलवून गेले आरसे .

 

भेटला जेव्हा हिरा उतरून गेले चेहरे . .
कोळशाच्या संगती उजळून गेले आरसे !

 

काळजी डोकावते शहरातल्या ऐन्यांतुनी . .
गावच्या जत्रेतले हसवून गेले आरसे !

 

पाखरांनो , दूर व्हा , समजून मायाजाल हे . .
मोडुनी चोची , तुम्हा फसवून गेले आरसे !

 

माणसे बाहेरुनी सुलटी जरी दिसली तरी ,
‘ आत ‘ ती ‘ उलटी ‘ कशी दावून गेले आरसे !

 

.

प्रतिक्रिया टाका