कोठे उरली आता

गण – गागाल लगागागा गालगा लगाल

 

कोठे उरली आता शांतता जगात ?
युद्धेच हवीशी आम्हांस वाटतात.
कुंड्यांमधल्या रोपांना अलीकडील ,
काटेच फुलांपेक्षा जास्त लागतात !

प्रतिक्रिया टाका