कुणाशी बोलू

कुणाशी बोलू नये
असं वाटलं
काहीतरी लिहावंसं वाटलं .

प्रतिक्रिया टाका