कुंपणावर

कुंपणावर  सांदीकोपर्‍यात
एका सापाची
चमकतेय कात .

प्रतिक्रिया टाका