Currently browsing category

समस्यापूर्ती

‘संजय’काव्यस्पर्धेत सातत्याने तीनदा निवड ( व्याकरण तेव्हाचे )

जळाविना जगते मासोळी . . !

समस्यापूर्तीसाठी दिलेली ओळ  ” जळाविना जगते मासोळी . . ! “   चवदा पानी वनवासाचा पवित्रता ती लेख वाचते अशोकवनिंची अशुभ शांतता मूक होउनी मनांत हसते . .   अगतिकता नयनांत तरारे कशा दिसाव्या पुढच्या ओळी रामायण तें अपुरे म्हणुनी जळाविना जगते मासोळी . . !

गेलें तेज कधीच लोपुनि तरी कां ही वृथा वल्गना ?

समस्यापूर्तीसाठी दिलेली ओळ  गेलें तेज कधीच लोपुनि तरी कां ही वृथा वल्गना ? ” ग्यावा भाग गमे मला प्रियकरा , सौदर्यस्पर्धेमधें गोले सुंदरता , जरा सरकली जी चाळिशीच्या पुढें चष्मा सावरुनी  हळूच तिजला तो सांठवी दृष्टित लांबोळा झणिं चेहरा बदलतां हो प्रश्नचिन्हांकित थांबूनी क्षण नाथ तीस म्हणतो – ” स्पर्शी कशी कल्पना . . गेलें तेज कधीच लोपुनि तरी कां ही वृथा वल्गना ? ” ( व्याकरण तेव्हाचे )

वाटे , हा जणुं अमृतासि पिउनी पृथ्वीवरी पातला . . !

समस्यापूर्तीसाठी दिलेली ओळ  वाटे , हा जणुं अमृतासि पिउनी पृथ्वीवरी पातला . . ! खादीचा अतिशुभ्र अंगिं डगला , टोपी शिरीं देखणी हस्तीदंति सुहास्य पेरित  फिरे हा पांच वर्षातुनी कोठेही घुसतो कुठूनहि ,वदे – ‘ सेवेता आम्हां रुची ! ‘ भाषा गोड अतीव ओघवतिही आश्वासनी निस्तुला वाटे , हा जणुं अमृतासि पिउनी पृथ्वीवरी पातला  . . !