जे कधी न जमले मजला . .

वृत्त : विधाता ( हिंदी )

मात्रा : एकूण मात्रा २८ ( १४ + १४ )

 

 

जे कधी न जमले मजला, इतरांना जमले होते…
मज साधे घर नसताना, त्यांचे तर इमले होते !

 

मी वाट तुझी बघताना, नुसतेच न शिणले डोळे;
प्रत्येक वळण वाटेचे, कंटाळुन दमले होते !

 

त्या घेराव्यातच मजला, जी झाली धक्काबुक्की..
माझ्यावर ते कुसुमांचे, हारांतुन हमले होते !

 

तांबडे फुटेतो तू-मी, त्या रात्री जागत असता,
विझण्याचे विसरुन तारे, चमकण्यात रमले होते !

 

एकांती ऐकू आली, मज बालपणीची गाणी,
पाखरू मनाचे माझ्या, वळचणीस घुमले होते !

 

होकार घेउनी जेव्हा, आलीस अंगणी माझ्या,
नवसाच्या प्राजक्ताचे, झाडच घमघमले होते !

 

मी गझल गुणगुणत माझी, रस्त्याने चालत होतो..
आकाश मजपुढे तेव्हा, अदबीने नमले होते !

 

.

प्रतिक्रिया टाका