कड्याकुलपांत वावरती

अक्षरगणवृत्त : हिमांशुमुखी
गण : लगाललगा लगाललगा लगाललगा लगाललगा

 

कड्याकुलपांत वावरती अता सगळीअशीच घरे . .
घरे कसली , तुरुंगच हे .. फटींपुरती खुलीच घरे !

 

इथे तर माळरान असे . असे उघड्यावरी वसती . .
नभाहुन उंचउंच अशी इथे नव्हती कधीच घरे .

 

किती झगडे जरी असले , तरे पण उंबर्‍यांमधले . .
सदा दुनियेस हे दिसती वरून तरी सुखीच घरे !

 

अलीकडच्या घरांस कुठे हवा तितका तजेलपणा ?
जुनी टुमदार रंगवता कशी दिसती नवीच घरे !

 

पिढ्या दरसाल रंगवता , कुडी थकलीजरी असली ,
कुठे थकली मनेअजुनी उद्याकरिता उभीच घरे !

 

पिले घरट्यांतुनी भुरकन् विदेश पहावया उडली . .
कधी परतायचा बघती , निरोप, चिठी उगीच घरे !

 

.

प्रतिक्रिया टाका